LES INUNDACIONS AL DELTA DEL LLOBREGAT SÓN PRODUCTE DEL PLA

D'INFRASTRUCTURES DEL DELTA

Comunicat de premsa de

SEO/BirdLife Delta del Llobregat

El fenomen de les pluges torrencials a la tardor al mediterrani, és un producte del clima mediterrani relativament freqüent, i per tant s'ha de prendre com un fenomen natural previsible.

El que ha succeït aquesta vegada així com al mes de setembre, és un incident que anirà en augment degut a les obres pertanyent al Pla d'Infrastructures del delta del Llobregat que contempla entre d'altres l'ampliació del Port i de l'aeroport, així com el desviament del riu Llobregat i d'altres actuacions associades.

SEO/BirdLife entitat fundada a l'any 1954 i que te com a objectiu la defensa dels ocells i els seus hàbitats, s'ha manifestat contínuament contra aquests projectes que s'estan portant a terme d'una manera insostenible i sense tenir en compte la singularitat del delta i per tant es produeixen catàstrofes com la que hem patit aquests dies

Des de fa aproximadament un mes s'estan fent les obres d'accés a Can Radar, una obra associada a la ampliació de l'aeroport i que suposa l'alteració de la llera de la riera Roja i el canal de la Vidaleta, dos sistemes hidrològics que es van desbordar durant aquestes pluges. SEO/BirdLife va deixar molt clar a les al·legacions presentades a aquest projecte el mes d'octubre de 2001 davant l'Agència Catalana de l'Aigua que la modificació d'aquestes lleres podria suposar problemes de tipus hidràulic importants, però l'ACA no es va dignar ni en contestar a aquestes al·legacions.

Tampoc es van tenir en compte les al·legacions que vam fer a l'ampliació de l'aeroport al maig de 2001 en les que entre d'altres coses manifestàvem que l'augment d'impermeabilització del terreny que suposa l'ampliació de l'aeroport del Prat, així com la construcció de la nova terminal sobre la zona humida del Pas de les Vaques, podria tenir greus conseqüències sobre la dinàmica hidrològica del Delta del Llobregat, tant en el que respecta a la xarxa de canals com a l'aqüifer.

No hem d'oblidar que l'aeroport està situat sobre una zona humida i un aqüifer que emmagatzema al voltant de 100 Hm3, i per tant episodis com el de dimecres es tornaran a repetir malgrat el que diguin les autoritats.

Aquest cas és semblant al de Aznalcóllar, on malgrat les reiterades denúncies per part dels grups ecologistes sobre el perill que suposava la mina i la necessitat d'aturar la seva activitat, les autoritats van mirar cap a un altre costat, i finalment es va produir el desastre a Doñana.

Esperem que no tinguem que lamentar un altre Aznalcóllar al delta del Llobregat.

Per a més informació: SEO/BirdLife Catalunya tel: 932892284, e-mail: catalunya@seo.org

SEO/BirdLife Delta del Llobregat