Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix Credits


Credits


texte: josé garcía navas
escola tècnica superiors d’arquitectura de barcelona
av. diagonal 649. barcelona 08028


els dibuixos del catàleg i/o exposició són de: marc abril abril, josep amill fontanals, robert bagó, miguel ángel borrás monjo, marc busquets, ernest compta, josep cullell maynou, pol femeninas ureña, ulrike fischer, cristina goenaga, daniel grañena pelegrín, felip jordan miret, laura juangran rafel, anna martinez sabàn, rocio mendez giraldez, joan milelire soler, blanca motge rodríguez, iris moyés, aixeus prades dòria, montse querol, estela rahola matutes, joan rodríguez r., manuel j. romero torrejon, jonathan ruiz raudona, a. sàez, marc antoni sánchez valiente, jordi sanchez-cuenca i alomar, pol sarsanedas coll, francesc serra vila, josep m soto, judith terá, mireia torras, petter grim torstensten, eulàlia vilamala i nàndezPlataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix Credits