Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix CreditsUn ordre forçat

(Obrir finestra amb més dibuixos)

Una trama de rieres d'extensió i cursos diferents, construccions disperses que atenen les singularitats i els requeriments del lloc: com quan Paul Klee estableix la retícula per articular un dibuix, que, això no obstant, no és sistemàtic ni rígid. Així es van anar establint les famílies en aquests llocs, perfilant alhora dies de diversió i relació i també espais per a aquesta relació: el Pou del glas, el Pi Gros, La Clota, Mas Trebal... Són alguns d'aquests llocs, que mostren formes de cultura que semblen anunciar-se anteriors a una vinculació al cristianisme.

Un ordre forçat s'ha imposat recentment, mimètic al de pobles d'estructura convencional...

Parròquia i rambla pretenen articular aquests llocs sàviament dispersos. Els plans urbanístics recents també acusen aquesta actitud. L'opció sembla consistir a cosir edificatòriament tot el territori i dotar-lo d'un centre representatiu. Es treballa sobre el territori, fora de l'abast de les influències saludables del passat que descobrim, inconscientment ignorades. Això explica el caràcter esforçat i ritual de la nostra feina.

El procés de transformació es va iniciar al principi de segle mitjançant la construcció de residències temporals per a la burgesia de Barcelona. El caràcter classista de les noves edificacions es basava en una estratègia de no interferència amb el medi rural en el qual s'establien i amb la població autòctona. Van ocupar zones de pineda inservibles per a l'agricultura i la seva vida estacional es desenvolupava al marge de qualsevol tipus de contacte amb el món rural.
Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix Credits