Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix CreditsUn lloc de referència per al dibuix

(Obrir finestra amb més dibuixos)

Des dels punts de vista que ofereixen els voltants del pou és possible descobrir zones de paisatge ben travades. Per apropar-se a través del dibuix al nostre tema, és necessari evitar d'immediat la comprensió del lloc a través de plans o visions molt generals. Un s'ha d'allunyar, de moment, d'un tipus de saviesa sintètica que sobrevola els indrets i queda satisfeta amb la comprensió abstracta del lloc.

S'atén a l'espai general que descriurem a partir de passos progressius. Des dels voltants de la riera i el pou -amb el clima de treball domèstic, densitat d'activitats i vida; a prop dels arbres fruiters i l'horta- fins que la nostra vista s'estén pel lloc i descobreix l'assentament correcte de qualsevol construcció i les dimensions adequades de tots els elements. Des d'aquest punt de vista, privilegiat, descobrim que la bellesa del lloc és deguda a la lògica de la seva construcció. Gairebé no han quedat senyals de violència, perquè qualsevol ruptura del lloc ha estat cosida curosament amb murs o altres elements que es construeixen a partir de la forma del territori. Més enllà de les hortes hi ha una agricultura distesa, on les vinyes assoleixen extensions considerables.


Els anys seixanta va ser asfaltada la carretera de Begues. La comunicació amb el Baix Llobregat sempre va ser difícil. Les dificultats d'accés i l'aïllament de la zona han permès que romanguessin intactes certes formes de subsistència agrària i social. Però els darrers anys es construeix sobre el territori amb una acceleració insòlita, que evita la reflexió i que portarà com a conseqüència la desaparició definitiva de trets ancestrals. Llavors s'haurà de recórrer a una autèntica tasca arqueològica per determinar les condicions de vida primeres del lloc.

Barcelona, 18-4-2002
Plataforma Pro-Espai Natural Serres Garraf-Ordal
Introducció Pous de riera i hortes medievals Hàbitat dispers Un ordre forçat Davant el paisatge Un lloc de referència per al dibuix Credits