Comparació entre l’estat actual i el projecte
El «Pla de Ponent» es farà al lloc anomenat Pla de Carat

1. El Pla de Carat és un cinturó verd que separa Gavà de Castelldefels

2. Part dels terrenys estan qualificats com a «zona urbanitzable opciona

3. El 1993 la pressió cívica, veïnal i ecologista ja va aturar un primer projecte

4. El projecte de 1993 proposava 2.850 habitatges

5. L’alcalde de Gavà exigia el 1993 que el 60% fossin assequibles (1.680 habitatges).


1. El «Pla de Ponent» trenca l’actual cinturó verd.

2. Proposa requalificar més de 8 hectàrees per incre-mentar els habitatges en diversos centenars

3. Es preveuen 4.749 habitatges: un 70% més dels previstos al planejament vigent, de 1993.

4. Només el 30% es preveu que sigui habitatge protegit (1.450 habitatges).

5. La immobiliària Vèrtix té el 70% dels terrenys (el 1993 només en tenia el 40%)

6. Vèrtix ha estat la promotora immobiliària que ha perpetrat la urbanització de Gavà Mar fa pocs anys.
El projecte «Pla de Ponent» trenca el paisatge